CENNIK  I  WARUNKI WYNAJMU:

 

USŁUGA
WARUNKI       WYNAJMU     

CENA                                

INFORMACJA DODATKOWA

SALA

KINOWA

Realizacja imprez o charakterze kulturalnym (występy estradowe, przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania autorskie, inne)                                  

- trwające do 3 godzin - kwota - 250 zł netto

 

- trwające powyżej 3 godzin kwota 250 zł netto  + 50 zł netto za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Wynajem sali kinowej może nastąpić nieodpłatnie o ile dotyczyć on będzie instytucji ściśle współpracującą z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. W takim przypadku mozliwa jest wymiana usług bądź sprzętu na zasadzie barterowej, której przedmiot i termin będą każdorazowo ustalane w pisemnych porozumieniach.

 

Wnioski o wynajem wyłącznie w formie pisemnej.
 
 
 

Zebranie stowarzyszeń, klubów, organizacji społecznych, politycznych, religijnych, konferencje. 350 zł netto
inne cele niż ww. przypadkach 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę
W szczególnych przypadkach, np. imprezy o charakterze charytatywnym, podmiotów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych, o ile impreza jest nieodpłatna cena za wynajem może podlegać negocjacji. Do negocjacji upowżniony jest wyłacznie Dyrektor Ośrodka.  
SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY

Odpowiedzialność za sprzęt ponosi najemca. Cena wynajmu nie zawiera kosztów transportu.

Najemca we własnym zakresie zapewnia transport oraz pomoc techniczną niezbedną do montażu i demontażu wypożyczonego sprzętu.

Wypożyczający zapewnia 1 osobę do obsługi.

 350 zł netto / 1 dzień

Zależnie od charakteru imprezy (cel charytatywny, na rzecz dzieci niepełnosprawnych, o charakterze nieodpłatnym tp.) cena może podlegać negocjacjom, jednak nie może być niższa od kosztów własnych.

 

Wnioski o wynajem wyłącznie w formie pisemnej.

SCENA  1000 zł netto / 1 dzień
REKLAMA NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH Możliwość reklamy na 12 słupach ogłoszeniowych w Darłowie i Darłówku.

Cena za   7 dni ekspozycji jednej sztuki:

Format - A4 / B4 – 3 zł (brutto)


Format A3 /B3/ – 3,50 zł


Format A2 / B2– 5,00 zł


Format A1 / B1– 6,00 zł


Format A0 – 15,00 zł
 

 

Wnioski o wynajem powierzchni reklamowych wyłącznie w formie pisemnej.

Pełny regulamin plakatowania w formacie pdf - pobierz

Do negocjacji cenowych upoważniony jest  Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego imiennie upoważniona w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki wynajmu określane są w umowach zawartych z najemcą.