CENNIK  I  WARUNKI WYNAJMU:

 

USŁUGA
       WYNAJEM sali kinowej

CENA                                

INFORMACJA DODATKOWA

SALA

KINOWA

Realizacja imprez o charakterze kulturalnym (występy estradowe, przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania autorskie, inne) Zebranie stowarzyszeń, klubów, organizacji społecznych, politycznych, religijnych, konferencje.     

 

W szczególnych przypadkach, np. imprezy o charakterze charytatywnym, podmiotów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych, o ile impreza jest nieodpłatna cena za wynajem może podlegać negocjacji. Do negocjacji upowżniony jest wyłacznie Dyrektor Ośrodka                      

- 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Wynajem sali kinowej może nastąpić nieodpłatnie o ile dotyczyć on będzie instytucji ściśle współpracującą z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. W takim przypadku mozliwa jest wymiana usług bądź sprzętu na zasadzie barterowej, której przedmiot i termin będą każdorazowo ustalane w pisemnych porozumieniach.

 

Wnioski o wynajem wyłącznie w formie pisemnej.
 
 
 

 
SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY    350 zł netto / 1 dzień

Zależnie od charakteru imprezy (cel charytatywny, na rzecz dzieci niepełnosprawnych, o charakterze nieodpłatnym tp.) cena może podlegać negocjacjom, jednak nie może być niższa od kosztów własnych.

 

Wnioski o wynajem wyłącznie w formie pisemnej.

SCENA  1000 zł netto / 1 dzień
REKLAMA NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH Możliwość reklamy na 12 słupach ogłoszeniowych w Darłowie i Darłówku.

Cena za   7 dni ekspozycji jednej sztuki:

Format - A4 / B4 – 3 zł (brutto)


Format A3 /B3/ – 3,50 zł


Format A2 / B2– 5,00 zł


Format A1 / B1– 6,00 zł


Format A0 – 15,00 zł
 

 

Wnioski o wynajem powierzchni reklamowych wyłącznie w formie pisemnej.

Pełny regulamin plakatowania w formacie pdf - pobierz

Do negocjacji cenowych upoważniony jest  Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego imiennie upoważniona w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki wynajmu określane są w umowach zawartych z najemcą.