Dyrektor - Magdalena Burduk 

cit@darlowo.pl

 

 

 


Dział księgowości i kadr

ksiegowosc@kultura.darlowo.pl

 

 

 

Dział programowy

kultura@darlowo.pl

 

 

 

KINO BAJKA

kino@kultura.darlowo.pl

 

KASA

kasa@kultura.darlowo.pl

 

OPERATORZY

kinooperator@kultura.darlowo.pl

 

 

 

biuro parkingowe

parkingi@kultura.darlowo.pl