W strukturze organizacyjnej Darłowskiego Ośrodka Kultury znajduje się:


 

Dom Kultury


Kino „Bajka”


 

Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie jest instytucją kultury działającą na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)

Darłowski Ośrodek Kultury współpracuje z:

  • promocją miasta Darłowa,

  • z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Darłowie,

  • ze szkołami,

  • ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem działania DOK-u jest realizacja zadań własnych gminy –

miasta Darłowo w zakresie kultury, a w szczególności:

  • stwarzanie warunków materialnych i organizacyjnych do realizacji rozwijania i pobudzania inicjatyw kulturalnych mieszkańców Darłowa,

  • organizowanie imprez kulturalnych promujących Miasto, ze szczególnym uwzględnieniem wątku królewskiego Miasta Darłowo, postaci Króla Eryka oraz o charakterze marynistycznym,

  • gospodarowanie obiektami kultury,

  • prowadzenie różnorodnych form popularyzacji filmu poprzez organizowanie działalności kina „Bajka”,

  • organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej: spektakli,

  • koncertów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych itp.