UWAGA: KOMUNIKAT

Zawieszamy działalność Kina Bajka i odwołujemy zajęcia prowadzone w ramach sekcji: plastycznej, teatralnej, modelarskiej, ceramicznej, tanecznej i muzyczno – wokalnej.

 

Zawieszenie działalności Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda.

Od 12 do 25 marca br. wszystkie zaplanowane wydarzenia i zajęcia, które organizowane są przez tutejszą instytucję kultury – zostają zawieszone. Dotyczy to działalności:

1. Domu Kultury – przy ul. M. C. Skłodowskiej 44

2. Kina Bajka – ul. Morska 56

3. Poczekalni Kultury

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie. Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, itp.

 

Magdalena Burduk

 

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Tel. 941 314 26 29

mail: kultura@darlowo.pl