Parkingi 2024, czyli SPPN i PPN

 

Nowe ceny i lokalizacje. Profity dla mieszkańców Gminy Miasto Darłowo.

 

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 zaczynają funkcjonować Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone.

 

Warto zapoznać się z zasadami. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną zakładkę, na której umieszczamy ABC Parkingów, czyli kompendium wiedzy na ten temat.

 

 

Nowość dla mieszkańców miasta Darłowo, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miasto Darłowo - identyfikator uprawniający do korzystania z zerowej stawki.

 

Zerowa stawka opłaty za parkowanie obejmuje parkingi: SPPN i PPN, kierujących pojazdami mieszkańców miasta Darłowo, legitymujących się identyfikatorem wydanym mieszkańcom pod warunkiem posiadania adresu zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Darłowo; warunki wydania identyfikatora określa rozdział 2 Regulaminu SPPN, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/612/2024 Rady Miejskie w Darłowie z dnia 26 marca 2024 r.

 

ABC Parkingów dostępne: https://www.darlowo.pl/parkingi/