PARKINGI DARŁOWO 2021

 

Od 1 czerwca 2021 roku do 2 września na terenie Gminy Miasto Darłowo obowiązywać będzie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone (PPN).

 

TERMINY funkcjonowania:

SPPN: 02.06.2021 – 02.09.2021
PPN: 01.06.2021 – 31.08.2021

 

Korzystając z miejskich parkingów – wspierasz kulturę.

 

 

Kompendium wiedzy na temat SPPN oraz PPN zamieszczamy poniżej.


Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda


----------------

 

Na terenie Gminy Miasto Darłowo w okresie wakacyjnym (LATO2021) prowadzona jest Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Parkingi Płatne Niestrzeżone (PPN).

 

TERMINY FUNKCJONOWANIA:
PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone: od 1 czerwca 2021 – 31 sierpnia 2021
(7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 23:00)
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego: od 2 czerwca 2021 – 2 września 2021
(5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 18:00)

 

 

WYKAZ LOKALIZACJI:


---------------------------------------------------------------------------------------


PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone
Administrator: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

1. Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie
2. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym)
3. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe)
4. Ulica Chopina – Darłowo
5. Ulica Zamkowa – Darłowo
6. Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie (nowa lokalizacja)
7. Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie (nowa lokalizacja)
8. Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie (nowa lokalizacja)
• 10 Parkometrów

 

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
Administrator: Miasto Darłowo

1. Ulica Słowiańska – Darłówko Wschodnie
2. Ulica Jagiellońska – Darłówko Wschodnie
3. Ulica Jana Pawła II – Darłówko Wschodnie (od Północnej – do Słowiańskiej)
4. Ulica Józefa Muchy – Darłówko Zachodnie
5. Ulica Kapitańska – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Marynarskiej)
6. Ulica Jachtowa – Darłówko Zachodnie
7. Ulica Plażowa – Darłówko Zachodnie
8. Ulica Kotwiczna – Darłówko Zachodnie
9. Ulica Żaglowa – Darłówko Zachodnie
10. Ulica Marynarska – Darłówko Zachodnie
11. Ulica Bosmańska – Darłówko Zachodnie
12. Ulica Admiralska – Darłówko Zachodnie
• 30 Parkometrów

 

 

Łącznie na terenie Gminy Miasto Darłowo w ramach SPPN i PPN – funkcjonować będzie 40 parkometrów w tym 6 parkometrów umożliwiających płatność karta płatniczą. Ich lokalizacje to:
1. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe) – 1 urządzenie
2. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym) – 2 urządzenia
3. Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie – 2 urządzenia
4. Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie – 1 urządzenie


---------------------------------------------------------------------------------------

 

CENY:

 

Wysokość opłat za czas parkowania:

 

PPN – Parking Płatny Niestrzeżony

- za pierwszą godzinę – 3,00 zł
- za druga godzinę – 3,60 zł
- za trzecią godzinę – 4,30 zł
- za czwartą i każdą następną godzinę – 3,00 zł
- za cały dzień – 15,00 zł
- abonament tygodniowy – 90,00 zł
- autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper – 30,00 zł/ dzień (parkingi umożliwiające postój wymienionych pojazdów zlokalizowane są w: Darłówku Zachodnim – ul. Dorszowa, ul. Nadmorska, ul. Wilków Morskich oraz Darłowo – ul. Chopina)
- abonament tygodniowy: autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper – 180,00 zł

 

 

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
- za pierwszą godzinę – 3,00 zł
- za druga godzinę – 3,60 zł
- za trzecią godzinę – 4,30 zł
- za czwartą i każdą następną godzinę – 3,00 zł
- za cały dzień – 15,00 zł
- abonament tygodniowy – 70,00 zł

 

Opłaty uiszcza się poprzez:
- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet w parkometrze;
- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet oraz kart płatniczych w parkometrze (6 urządzeń);
- wykupienie abonamentu
- wniesienie opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (moBilet) – płatność mobilna.

 

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty podstawowej lub przekroczenie czasu parkowania.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową.


W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) – pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej od następnego dnia, licząc po dniu wniesienia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 25,00 zł.

 

Na Parkingach Płatnych Niestrzeżonych (PPN) – opłata dodatkowa wynosi 100,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej od następnego dnia, licząc po dniu wniesienia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w PPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 50,00 zł.

 

UWAGA:
Opłatę dodatkową uiszcza się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące, na wskazany w zawiadomieniu numer konta bankowego lub w Biurze SPPN/PPN tj.:

 

Biuro SPPN/PPN
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
PPN – Parking Płatny Niestrzeżony
ul. Kotwiczna 12
Darłówko Zachodnie
Tel. 661 415 310

 

Biuro czynne jest:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek – Piątek: 9:00-16:00
Sobota: 10:00 -14:00

 

 

Uwagi ogólne:


1. Bilet parkingowy należy umieścić w miejscu widocznym, za przednią szybą.
2. Osoby upoważnione do stawki zerowej (tj. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) – zobowiązane są do zamieszczenia w widocznym miejscu dokumentu upoważniającego do tej stawki.
3. Płatności mobilne (moBilet – www.mobilet.pl) – uiszcza się za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym. W przypadku korzystania z płatności mobilnych na przedniej szybie należy zamieścić wlepkę moBilet.
4. Wlepkę moBilet – informującą służby kontrolujące o płatnościach mobilnych za korzystanie z parkingów miejskich można pobrać w Biurze SPPN/PPN.
5. Służby kontrolujące SPPN/PPN wyposażone są w identyfikator (wzór poniżej) oraz zobowiązane są do korzystania z uniformu (kamizelka neonowa).
6. Korzystający z SPPN i PPN zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym a także poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (POLICJA, SG, Straż Miejska).
7. W ramach Płatnych Parkingów Niestrzeżonych zezwala się na postój pojazdów typu: autobus, samochód osobowy z przyczepą kempingową, kamper w następujących lokalizacjach: Darłowo – ul. Chopina, Darłówko Zachodnie: ul. Dorszowa, Wilków Morskich, Nadmorska, Darłówko Wschodnie – ul. Conrada.


---------------------- INFO DODATKOWE - CAMPER


Poprzez parkowanie przyczepy i kampera należy rozumieć:
- postój przyczepy kempingowej lub samochodu typu kamper bez możliwości:
1. używania podkładów poziomujących;
2. rozstawiania wokół krzeseł, stołów, blatów, rozciągania markiz, podnoszenia okien oraz innych elementów, które nie są zwartą bryłą pojazdu;
3. podczas postoju zabrania się korzystania z urządzeń przeznaczonych do termoobróbki posiłków.
Z pojazdu nie może wydostawać się żaden inny zapach niż ten, związany z pracą silnika.

 

Zaznacza się, że Płatny Parking Niestrzeżony nie jest przeznaczony do kempingowania.
Każde odstępstwo od powyższych zapisów będzie traktowane jako kempingowanie i naruszanie niniejszego regulaminu.

 

----------------------


8. Kontrolerzy (PARKINGOWI) – upoważnieni do dokonywania kontroli SPPN i PPN pracownicy, działający na postawie regulaminów – legitymują się identyfikatorem z widocznym nr legitymacji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, a także są oznakowani poprzez dress code, w kolorze neonowym - żółtym.

 

9. Regulacje prawne:
 

SPPN  

Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 3 kwietnia
2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat. (Dz. Urz. Woj. Zachdniopomorskiego z 2021, poz. 894)

 

PPN:

Zarządzenie nr 10/2021 p.o. Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda z dnia 21.05.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego.

 

 

Regulaminy korzystania z parkingów:


 

SPPN:

http://um.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=379865

 

PPN:

http://www.dokdarlowo.pl/domain/dokdarlowo/files/regulamin-parkingi-2021-ppn.pdf

 

 

Administratorzy:

 

Miasto Darłowo:
Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9; 761-150 Darłowo
Tel. +48 94 314 22 23

 

DOK Darłowo:
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda,
ul. Morska 56; 76-150 Darłowo
Tel. +48 94 314 26 29

 

 

Zalecenie: W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce (COVID19) prosimy o zachowanie dystansu społecznego, w trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo. W miarę możliwości zalecane są mobilne formy płatności.

 

 

Materiały poglądowe: 

wzór legitymacji kontrolera SPPN/PNN, wzory kart abonamentowych, wlepki na szybę moBilet, wykaz lokalizacji   (pobierz  PDF) .