Najważniejsze informacje:

 


PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone


SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

 

 

Parkingi płatne na terenie Gminy Miasto Darłowo funkcjonują w okresie letnim

– tj. 1 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.

 


Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

funkcjonuje 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

 

Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN)

funkcjonują 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 - 23:00.

 

Biuro obsługujące parkingi:

 

- adres:  Darłówko Zachodnie ,  ul. Kotwiczna 12 (tel. +48 661 415 310),

 

- godziny otwarcia: 

 

poniedziałek w godz. 18:00 - 16:00,

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 oraz

w soboty w godz. 10:00 - 14:00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!  Co się zmienia w 2022 roku? Podsumowanie

 


- Terminy funkcjonowania SPPN i PPN zostały ujednolicone – 1 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.

 

- Godziny funkcjonowania SPPN – opłaty w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za parkowanie pojazdów pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00.

 

- Wprowadzona zostaje stawka zerowa dla pojazdów elektrycznych.

 

- Stawki opłat jednorazowych oraz opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN i PPN.

 

- Zostaje wprowadzona nowość w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla Mieszkańców Gminy Darłowo – abonament sezonowy typu „M”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminy funkcjonowania:

 

PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone: 1 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r., 7 dni w tygodniu, w

                                                               godzinach 8:00 - 23:00

 

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego: 1 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r., 5 dni

                                                               w tygodniu: poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 20:00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lokalizacje:

 

Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN)
Administrator: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda (10 parkometrów) 

 

-Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie
-Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym)
-Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe)
-Ulica Chopina – Darłowo
-Ulica Zamkowa – Darłowo
-Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie
-Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie
-Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie

 

 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)
Administrator: Miasto Darłowo (30 parkometrów)

 

-Ulica Słowiańska – Darłówko Wschodnie
-Ulica Jagiellońska – Darłówko Wschodnie
-Ulica Jana Pawła II – Darłówko Wschodnie (od Północnej – do Słowiańskiej)
-Ulica Józefa Muchy – Darłówko Zachodnie
-Ulica Kapitańska – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Marynarskiej)
-Ulica Jachtowa – Darłówko Zachodnie
-Ulica Plażowa – Darłówko Zachodnie
-Ulica Kotwiczna – Darłówko Zachodnie
-Ulica Żaglowa – Darłówko Zachodnie
-Ulica Marynarska – Darłówko Zachodnie
-Ulica Bosmańska – Darłówko Zachodnie
-Ulica Admiralska – Darłówko Zachodnie

 

 

ZOBACZ LOKALIZACJE NA MAPIE  (klik)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ceny i opłaty:

 

Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN)

 

za pierwszą godzinę - 4,00 zł

za druga godzinę - 4,80 zł

za trzecią godzinę - 5,70 zł

za czwartą i każdą następną godzinę - 4,00 zł

za cały dzień - 25,00 zł

abonament tygodniowy - 140,00 zł

abonament tygodniowy (autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper) - 250,00 zł
autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper* - 50,00 zł / dzień

* Parkingi umożliwiające postój wymienionych pojazdów (autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper) zlokalizowane są w: Darłówku Zachodnim – ul. Dorszowa, ul. Nadmorska, ul. Wilków Morskich; Darłowie – ul. Chopina.

 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)


za pierwszą godzinę - 4,00 zł

za druga godzinę - 4,80 zł

za trzecią godzinę - 5,70 zł

za czwartą i każdą następną godzinę - 4,00 zł

za cały dzień - 25,00 zł

abonament tygodniowy (T) - 110,00 zł

abonament dla mieszkańca (M) - 100,00 zł

 

Opłaty uiszcza się poprzez:


- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet w parkometrze;
- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet oraz kart płatniczych w parkometrze (9 urządzeń);
- wykupienie abonamentu;
- wniesienie opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (moBilet i skyCash) – płatność mobilna.

 


Parkometry, w których zapłacisz kartą:


Łącznie na terenie Gminy Miasto Darłowo w ramach SPPN i PPN funkcjonować będzie 40 parkometrów, w tym 9 parkometrów umożliwiających płatność karta płatniczą.

 

Ich lokalizacje to:

 

- Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe) – 1 urządzenie
- Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym) – 2 urządzenia
- Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie – 2 urządzenia
- Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie – 1 urządzenie
- Ulica Chopina – Darłowo – 1 urządzenie
- Ulica Zamkowa – Darłowo – 1 urządzenie
- Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie – 1 urządzenie

 

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty podstawowej lub przekroczenie czasu parkowania

 

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową.

 

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 50,00 zł.

 

Na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych (PPN) opłata dodatkowa wynosi 140,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w PPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 70,00 zł.

 

Opłatę dodatkową uiszcza się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące, na wskazany w zawiadomieniu numer konta bankowego lub w Biurze SPPN/PPN. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Abonament sezonowy typu „M”

 


Abonament sezonowy typu „M” jest abonamentem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Miasto Darłowo z potwierdzonym stałym lub czasowym adresem zameldowania w granicach administracyjnych miasta (okres minimum ostatnich trzech miesięcy). Abonament typu „M” ważny jest na czas sezonu (1 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.). UWAGA!  upoważnia Abonenta do parkowania TYLKO w obrębie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

 

Koszt Abonamentu sezonowego typu „M”

– 100,00 zł płatne jednorazowo (+ ew. opłata skarbowa UM – 17 zł).

 

 

Jak zdobyć Abonament typu „M”?

 


Osobami uprawnionymi do ubiegania się o abonament są mieszkańcy Gminy Miasto Darłowo z potwierdzonym stałym lub czasowym adresem zameldowania w granicach administracyjnych miasta (okres minimum trzech ostatnich miesięcy), które otrzymały zaświadczenie potwierdzające meldunek, uiściły opłatę za parkowanie, a w dowodzie wniesienia opłaty wskazały konkretny numer rejestracyjny pojazdu.

 

Na podstawie tego wydawany będzie blankiet „Abonament sezonowy typu M” w biurze parkingów.

 

WSKAZÓWKI: Co należy zrobić? Krok po kroku.

 
Przede wszystkim potrzebne Ci są dokumenty:

-dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość,
-dowód rejestracyjny pojazdu, na jaki ma być wydany abonament,
-dokument potwierdzający formę władania pojazdem (dot. osób niebędących właścicielami / współwłaścicielami pojazdu),
-potwierdzenie zameldowania 

 

Jak zdobyć potwierdzenie zameldowania?


Należy udać się do Urzędu Miejskiego w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 (lub dowolnego urzędu gminy na terenie kraju), a następnie kierować się do Biura Obsługi Interesanta.
Pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu – wypełnić go i uiścić opłatę skarbową (17,00 zł) w kasie urzędu lub płatnością elektroniczną na konto:

 

PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.


Pobrać potwierdzenie wpłaty – wydrukować.

Z dokumentami (wniosek + opłata) zgłosić się do Ewidencji Ludności w darłowskim ratuszu (pokój nr 15).

 

 

Z potwierdzeniem oraz dokumentami wymienionymi w sekcji A pkt. 1-4 niniejszego tekstu zgłosić się do Biura SPPN/PPN (ul. Kotwiczna 12), uiścić opłatę za Abonament sezonowy typu „M” – 100,00 zł.

Tu zostanie wydany abonament, który należy umieścić za przednią szybą w taki sposób, by można było bez zastrzeżeń odczytać numer rejestracyjny widniejący na blankiecie abonamentu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulacje prawne.

 

Płatne Parkingi Niestrzeżone:

 

- Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda z dnia 06.05.2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego”

 

- Regulamin korzystania z PPN

 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:

 

- Uchwała nr XLIX/402/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 1876)

 

- Regulamin korzystania z SPPN

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Administratorzy:

 


Miasto Darłowo
Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
Tel.: +48 94 355 1200

 

 

Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda

ul. Morska 56, 76-150 Darłowo
Tel.: +48 94 314 26 29

 

-------------------------------------------------------------------------------------------