kino-bajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa firmy:       Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda


Numer telefonu:     094 314 2629    

e-mail:    kultura@darlowo.pl


Ulica : Morska 56


Kod pocztowy, miasto: 76-150 Darłowo


REGON : 000659147
NIP :  669-15-80-901

 

 

 

Nr konta: 

81 1020 4681 0000 1902 0065 5316

PKO BP SA