Podpisano umowę na modernizację i przebudowę Domu Kultury SKŁO44


We wtorek, 7 lutego 2023 roku w siedzibie Darłowskiego Ośrodka Kultury podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: „Remont z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 44”.
Umowa ta dotyczy „Galerii rybackiej i marynistycznej – stworzenia miejsca spotkań i edukacji kulturowo – historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”.

 

Umowę podpisała: Magdalena Burduk – dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury w towarzystwie głównej księgowej – Joanny Rybarczyk z wykonawcą Andrzejem Starzyńskim prowadzącym Zakład Ogólnobudowlany i Marketing Andrzej Starzyński z siedzibą w Darłowie. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Rafał Nagórski – zastępca burmistrza Miasta Darłowo.
Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych PO RYBY 2014 – 2020 w kwocie 300 tys. zł – natomiast całkowita wartość tego zadania opiewa na kwotę: 1.003.585,39 zł.
Oferta Zakładu Ogólnobudowlanego Andrzeja Starzyńskiego była jedyną, która wpłynęła na ogłoszenie o zamówieniu i spełniała warunki udziału w postępowaniu.
- Prace będą obejmowały przebudowę I piętra oraz korytarza wejściowego wraz z klatką schodową Domu Kultury mieszczącego się przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 44 – potocznie zwanego Skło44 – mówi Magda Burduk. W ramach inwestycji zostaną rozebrane dotychczasowe schody drewniane a w ich miejscu pojawią się nowe biegi schodowe o konstrukcji żelbetowej. Co istotne – tu właśnie zostanie zamontowana platforma schodowa dla osób z dysfunkcjami co bardzo korzystnie wpłynie na dostępność kultury w mieście.
Remontowi poddany zostanie korytarz wraz z wymianą instalacji elektrycznej. To będzie miało wpływ na estetyzację tego miejsca, z którego drogi prowadzą nie tylko na piętro, ale do dobrze znanych miejsc takich jak: Pracownia Ceramiczna SKŁO44 czy Klubu Seniora Trzymaj Formę, który to właśnie pod naszym dachem ma swoją siedzibę.
Na piętrze częściowo rozebrane zostaną ściany działowe, usunięte istniejące – stare podłogi oraz zdemontowane drzwi. Tu pojawią się – nieistniejące do tej pory – toalety, w tym także ta, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością.
Całe piętro objęte zostanie wymianą instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania. Zmodernizowane i wyremontowane części otrzymają nowy blichtr – cały zaś obiekt wykona siedmiomilowy krok - a nawet skok do przyszłości. Skło 44 pod „liftingu” nabierze charakteru wnętrz utrzymanych w stylu loftowym. Tu dużą rolę odegrają okładziny z betonu architektonicznego i cegły. O ciepło zadba system oświetlenia galeryjnego. Nowe drzwi dopełnią całości. W małych szczegółach ukryte zostaną elementy nadające wyrazistości nowo powstającej galerii na piętrze.
Całość zadania ma zostać wykonana do końca lipca br.

 

 

Dzięki przebudowie obiekt otrzyma nie tylko nową świeżość i jakość. Możliwym będzie organizacja galerii podkreślającej nasz naturalny rodowód jakim od pokoleń jest nasze rybactwo i nadmorski charakter Darłowa.
- Faktem jest, że z pokolenia na pokolenie dziedziczyliśmy dorobek naszych poprzedników, który należy uchronić od zapomnienia. Nowa galeria rybacka i marynistyczna będzie pięknym miejscem spotkań i edukacji kulturalno – historycznej mieszkańców miasta, podkreślił podczas podpisania umowy – Rafał Nagórski.

 


----------

 

 

„Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo - historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”.

 

 

Umowa o dofinansowanie nr 00481-6523.2-SW1610717/21/22 z dnia 12.04.2022 r.

 

 

Umowa związana z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa.

 

FOTOGALERIA