W dniu 09.01.2010 r. po raz kolejny zorganizowano w Darłowskim Ośrodku Kultury XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych „ Darłowskie Gody 2010”.

Do przeglądu zgłosiło się 7 zespołów z darłowskich szkół i przedszkoli. Jury po obejrzeniu trwającej trzy i pół godziny prezentacji programów rozdzieliło nagrody w sposób następujący :
 

„ Grand Prix” - przyznano zespołowi „ Bursztynki” z Przedszkola nr 3 „ Jacek i Agatka” w Darłowie za program pt. „Mały Pastuszek i Wielki Rozbójnik”. Opieka artystyczna – Elżbieta Kujawa, Grażyna Wierszel oraz s. Magdalena Rostankowska.


I miejscem nagrodzono Zespół Kolędniczy z Zespołu Szkół w Darłówku za prezentację pt. „Pójdzmy wszyscy do stajenki” przygotowaną pod kierunkiem Marzeny Starzyńskiej i Małgorzaty Osmańskiej.

Pozostali wykonawcy otrzymali „ Wyróżnienia Złotego Anioła”.

Byli to :
Zespół „ Kotki” pod opieką Reginy Kosińskiej i Ewy Czyż za przedstawienie „ Hej kolęda, kolęda” oraz zespół „ Misiaki”  za „ Wędrówka Trzech Króli do Betlejem” pod opieką Marii Siemieniuk i Iwony Jaźwińskiej; zespoły z Przedszkola nr 1 w Darłowie; grupa 8 i 9 z Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej za „ Jasełka w Przedszkolu” - opieka Małgorzata Werner, Maria Knapińska, Zespół Kolędniczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie – opieka Grażyna Kopeć oraz Chór i Zespół Teatralny Gimnazjum Miejskiego im. St. Dulewicza w Darłowie za spektakl pt. „ Świąteczna ulica” - opieka artystyczna Marzena Kolanek, Krystyna Leśniewska oraz s. Urszula Rostankowska.