obraz-002

Klub Niezapominajka

 „Mniej samotni, bo razem”

 

W dniu 26.10.2005 r. rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i przyjaci
ół. Na pierwszym spotkaniu wspólnie utworzyliśmy regulamin grupy, wybraliśmy też nazwę "Niezapominajka".

obraz-003

Głównymi celami powstania grupy są integracja środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz przyjaciół z terenu miasta Darłowa, integracja i wspólne działania ze społeczeństwem lokalnym i innymi grupami o charakterze formalnym i nieformalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

obraz-001

"Niezapominajka" skupia obecnie 26 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Spotykamy się w świetlicy MOPS, gdzie przy kawie i ciastkach rozmawiam o nurtujących nas problemach, zainteresowaniach, wykonujemy różne prace plastyczne np. kartki świąteczne, czy ozdoby choinkowe. Innym razem gościmy w Darłowskim Ośrodku Kultury na zajęciach z muzykoterapii, które prowadzi nieodpłatnie wielki przyjaciel naszej grupy Pan Jan Schwarzlose (instruktor muzyki w Darłowskim Ośrodku Kultury). Pani Elżbieta Gagjew, która na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece w Darłówku, pisze teksty do sztuk teatralnych, które zaprezentowaliśmy na Integracyjnym Festynie Osób Niepełnosprawnych w Postominie - gdzie zajęliśmy I miejsce - oraz na Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Sławieńskiego w Darłowie, zajmując II miejsce. Byliśmy na grzybobraniu zorganizowanym przez Koło Łowieckie "Odyniec"
w Dar
łowie, gdzie poznawaliśmy życie lasu i jego bogactwa.
Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Sławnie. Razem z nimi byliśmy na wycieczkach w Toruniu, Malborku i Warszawie, gdzie zwiedzaliśmy zabytki i poznawaliśmy historię Polski. Współpracują z nami oligofrenopedagodzy pracujący na co dzień w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, psycholog i psychoterapeuta rodzinny. Na spotkaniach klubu "NIEZAPOMINAJKA" panuje i miła, rodzinna atmosfera, jest wesoło i zawsze dzieje się coś ciekawego, a czas upływa szybko podczas wspólnej pracy i zabawy. Grupa ma charakter otwarty i integracyjny. Przyświeca nam hasło: MNIEJ SAMOTNI, BO RAZEM!

Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniach "Niezapominajki" serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, gdzie mogą kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie (pod numerem 094-314-6776)
z pracownikami socjalnymi Beat
ą Porębską i Marta Styczeń.