j3

 
 
Z historii chóru...
 Chór “Babunia” działa przy Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej w Darłowie.
Nazwa chóru jest adekwatna do naszego wieku.
Zespół śpiewaczy istnieje od  13 lat. W naszym środowisku
darłowskim jesteśmy doceniani i zapraszani do uświetniania różnych uroczystości.  Średnia wieku chórzystów wynosi 75 lat. Nasz repertuar jest urozmaicony: od piosenek biesiadnych, poprzez pieśni patriotyczne, a skończywszy na pieśniach regionalnych o naszym morzu.
Do roku 2005 nie mieliśmy instruktora muzycznego,
mimo to zdobywaliśmy nagrody.
 

j2

Po raz pierwszy Chór “Babunia” wziął udział w

Artystycznych Spotkaniach Seniorów w Koszalinie w dniach 10.06.1996r, gdzie otrzymaliśmy nagrodę.  Rok 1997 był dla nas szczęśliwy– zdobyliśmy I-wsze miejsce Grand-Prix, nagrodę rzeczową i wyjazd do Bydgoszczy aby wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Seniorów.  
Mijały lata, a my zdobywaliśmy kolejne  dyplomy, nagrody.    
                                               

j1

W naszych  występach chóralnych pomagali nam

p. Zygmunt Radomski, Piotr Sztaba,  Marian Zimoch.
Od roku 2005 współpracę z nami rozpoczął                               p. Jan Schwarzlose  jako instruktor muzyczny z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
 Zajęcia odbywają  się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki.

                                                                                                Aleksandra Rydzkowska