TERMINARZ ARA  2020  POWIATOWE  PDF

 

Terminarz Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego


Terminarz 2020 OGÓLNY 

 

 

Powiatowy Przegląd Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. „75-lecie polskiego Szczecina”


Regulamin 2020

Karta zgłoszenia 2020

 

 

 

Mały Konkurs Recytatorski 2020

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

 


Regulamin 65. OKR 2020

 

Karta zgłoszenia – konkurs recytatorski 2020

Karta zgłoszenia – Teatr Jednego Aktora 2020

Karta zgłoszenia – Poezja śpiewana 2020

 

 

 

 

Powiatowy Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych


Zespoły Teatralne –Regulamin 2020

Karta Zgłoszenia 2020

 

 

 

 

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych


Zespoły Taneczne – Regulamin 2020

Karta Zgłoszenia 2020

 

 

 

 

 

Powiatowy  Przegląd Piosenki Dziecięcej


Regulamin WPPD 2020

Karta Zgłoszenia 2020

 

 

 

 

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

Regulamin WPSiMZE 2020

Karta Zgłoszenia 2020