Zapraszamy na Powiatowe Przeglądy Recytatorskie

w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym roku organizatorem konkursów powiatowych jest

 

Darłowski Ośrodek Kultury im.Leopolda Tyrmanda. 

 

 

TERMIN: 25.03.2023    Darłowo - KINO BAJKA - ul. Morska 56.

 

 

UWAGA!  Termin zgłoszeń do konkursów powiatowych do 20.03.2023 włącznie.

 

Pocztą lub na adres mailowy: kultura@darlowo.pl

 

W przypadku wysyłki drogą elektroniczną należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

 

tel. kontaktowy 94 314 26 29  (Robert Gorgol)

 

 

Godz. 10.00 

 

Mały Konkurs Recytatorski;

 

Kategoria: klasy 1-3

Natalia Budek

Antonina Pęk

Miriam Bukowska

Zofia Niewadził

Pola Kozłowska

Julian Kozłowski

Hanna Szostak

Lena Budzar – Bąk

Oliwia Michalska

Hanna Torowicz

 

 

Kategoria: klasy IV – VI

Wiktora Pasternak

Antonina Natkańska

Dominiki Zięba

Julia Wasylew

Iga Stempień

Michalina Gorczyńska

Kornelia Woszczyk

Lena Drop

 

Kategoria: klasy VII – VIII

Laura Lisek

Miłosz Stachowski

Artur Surma

Jan Knap

Oliwia Stanik

 

 

 

- regulamin (do pobrania)

- karta zgłoszeń (do pobrania)

 

 

 

 

Godz. 12.00

 

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;

 

Patrycja Gorczyńska

 
               Zuzanna Morawiec
 

 

- regulamin (do pobrania)

- karta zgłoszeń RECYTACJA  (do pobrania)