OGŁOSZENIE O  PRZETARGU 

Rodzaj: dostawa
Tryb: nieograniczony
Termin: 2016-08-02 11:30:00


Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda  w Darłowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawa i montaż fabrycznie nowego kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem, ekranu kinowego oraz systemu nagłośnieniowego do kina Bajka w Darłowie"

 

ZAMAWIAJĄCY:

l. 1) NAZWA l ADRES: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda , ul. Morska 56, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3142629, faks 094 3142629. NIP 669-15-80-901

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dokdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
 

 

Pliki do pobrania (format pdf):

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -DOSTAWY1. Ogłoszenie o zamówieniu


2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

3. Projekt Umowy