TRWA akcja

N E W S L E T T E R         K U L T  U R A L N Y !

Włącz się kulturalnie i dopisz się do listy naszego NEWSLETTERA.

Napisz maila na adres: kultura@darlowo.pl

o treści:  "wyrażam zgodę na przesyłanie aktualności wydarzeń kulturalnych"

Zapraszamy do udziału w akcji!