Chcesz wziąć udział w koncercie?

 

Pobierz / wydrukuj/ wypełnij/ zabierz ze sobą :  "Oświadczenie Uczestnika"

 


Tego wymaga udział w strefie publiczności podczas koncertów, których organizatorem będzie w sezonie letnim 2020 - Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda.

Oczywiście takie wymogi przed organizatorami wydarzeń postawił COVID19.


W tzw. strefie publiczności, która dopuszcza udział w wydarzeniu 150 osób – znajdować się będą miejsca siedzące i stojące.

O wejściu do strefy decyduje kolejność przybycia uczestnika na koncert – kolejka.

Bramki strefy zostaną otwarte na godzinę przed wydarzeniem – z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji uczestników oraz zebrania – od każdego stosownego oświadczenia.

W celu ułatwienia tej procedury – zwracamy się z prośbą do naszych Gości o pomoc, ułatwienie pracy a także oszczędność czasu i Państwa i organizatorów. W przeciwnym wypadku – będziecie Państwo proszeni o wypełnienie go na miejscu.

Stąd też publikujemy OŚWIADCZENIE i prośmy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, a także zabranie ze sobą i przekazanie na wejściu pracownikom DOK DARŁOWO.

Jest to wymóg a zarazem tzw. bilet wejścia do strefy i na koncert.

 

P.S. Każdy koncert wymaga osobnego oświadczenia.

 

 

ABC ORGANIZACJI:

 

UWAGA: Wybierając się na koncert pobierz i wypełnij oświadczenie dostępne:
http://www.dokdarlowo.pl/domain/dokdarlowo/files/regulamin-imprez-covid-19-publikacja.pdf

 

------------------------------


W związku z obostrzeniami jako organizatorzy zobowiązani jesteśmy prowadzić ewidencję uczestników wydarzenia. W związku z tym, każda osoba ze „strefy publiczności” zostanie poproszona o wypełnienie stosownego OŚWIADCZENIA.

 

Organizację ww. wydarzenia reguluje:


1. Regulamin Imprez Darłowskiego Ośrodka Kultury z dnia 28 stycznia 2020
http://www.dokdarlowo.pl/domain/dokdarlowo/files/regulamin-imprez-dok-2020.pdf


2. Dodatkowe zapisy do regulaminu Imprez DOK z dnia 24 czerwca 2020
http://www.dokdarlowo.pl/domain/dokdarlowo/files/regulamin-imprez-covid-19-publikacja.pdf

 

 

Strefa Publiczności:


To strefa przeznaczona dla uczestników wydarzenia, która liczy 150 miejsc.
O wejściu do strefy – decyduje kolejność przyjścia na wydarzenie (kolejka).
Bramki do strefy zostaną otwarte na 60 min przed koncertem.

 

Do strefy dopuszczone zostaną osoby, które:


1. Złożą stosowne oświadczenie.
2. Poddadzą się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.
3. Zdezynfekują ręce.
4. Każdego Uczestnika obowiązuje zakrywanie ust i nosa – wymagane maseczki. Każdy jest zobowiązany zadbać o nie we własnym zakresie.
5. Podczas całego wydarzenia i na wszystkich jego etapach obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.
6. Strefa publiczności podzielona jest na strefę z miejscami dla osób siedzących i stojących.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminami, dostosowanie się do wymogów, które stawia przed nami wszystkimi COVID 19, oraz współpracę ułatwiająca nam realizację zadania.

 

ZAPRASZAMY.